เวลาทำการ

08.30น – 17.30น
จันทร์ – เสาร์
หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

Kranzle Center Thailand

58,58/1 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ติดต่อ

โทรศัพท์ : 02-439-4646
โทรสาร : 02-439-4822
E-mail : info@kranzle.biz