ปั้มอัดฉีดแรงดันสูง Kranzle แยกตามซีรี่ส์

* TS = ระบบ Total-Stop มอเตอร์จะหยุดทำงานเมื่อปล่อยไกปืน , ** T = ล้อเก็บสายอัดฉีด

The Portables
The Small Power Packs
The k 2000 series
The Profi Series
The Small Quadro Series
The Medium Quadro Series
The Big Quadro Series
The Profi-jet Series
The Complete Ones With Honda Motor
The Therm CA Series
The Therm C Series
The Therm 1 Series
The Kranzle Ventos Wet&Dry Vacuum Cleaners
The Kranzle 1+1 & 2+2
Accessories