อุปกรณ์เสริม แปรงขัดแนวขวาง รุ่น 410500

 

ขนาดหัวแปรงยาว (มม.)
240
ขนาดหัวแปรงกว้าง (มม.)90