Kranzle รุ่น XA 17 TST

แรงดันใช้งาน (บาร์)
30-150 / 3-15
ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) (บาร์)
170 / 17
ขนาดหัวฉีด
033
มอเตอร์ (รอบ/นาที)
2800
ระบบไฟฟ้า (โวลท์, แอมป์)
230 V/ 12,8 A/ 50 Hz
กำลังไฟเข้า / กำลังไฟฟ้าออก
2,95 2,2
การใช้พลังงาน
P 1: 2,95 kW
กำลังไฟฟ้า
P 2: 2,2 kW
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง)
470 / 360 / 875
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
31