อุปกรณ์เสริม แท่นจัดเก็บอุปกรณ์ยึดผนัง รุ่น 41262

– แปรงขัด
– สายล้างท่อ
– ปลายปืน
– ด้ามปืน
– ตัวกรอง
– ฯลฯ