อุปกรณ์เสริม แปรงขัดแนวตรง รุ่น 41073

ขนาดหัวแปรงยาว (มม.)
180
ความกว้างท้ายหัวแปรง (มม.)
65
ความกว้างหัวแปรง (มม.)
40